maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)


Wij willen ons houden aan belangrijke waarden zoals Afspraak is Afspraak, doe wat je zegt en zeg wat je doet. Wij willen zoeken naar de juiste balans tussen people, planet en profit. Wij behandelen elkaar en de mensen waarmee wij dagelijks in aanraking komen met respect. Wij willen verantwoordelijk zijn voor elkaars welzijn, veiligheid en gezondheid. Wij willen ons houden aan wettelijke voorschriften, normen en geldende veiligheids- en milieuvoorschriften waarbij wij willen streven naar een duurzame wereld. Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.

De directie bewaakt deze waarden en doelen en heeft de overtuiging dat MVO tevens zal bijdragen aan het verbeteren van het rendement en de continuïteit van de onderneming. MVO loont.

Hoe gaan duurzaamheid en brandveiligheid samen?

Speerpunten zijn:

1. Duidelijke regels aangaande rest- en afvalstoffen en de gescheiden inzameling hiervan. We sturen op reductie.
Rest- en afvalstoffen incl. retour genomen apparatuur dient altijd ingeleverd te worden op één van de vestigingen van VIB Netwerken. Hier wordt het ontmanteld en gescheiden ingezameld. Voorbeelden zijn: Kunststoffen, papier, ijzer, rvs, koper, aluminium, elektronica, toners, batterijen, vloeistoffen en restafval. Met de afvalverwerkende industrie zijn afspraken gemaakt over het regelmatig afvoeren van deze afvalstromen. Steeds vaker zien we dat afval waarde heeft en dat het afvoeren hiervan kostenneutraal is of zelfs geld oplevert. MVO loont.

2. CO2 reductie als gevolg van de keuze van de vervoersmiddelen en reductie brandstofverbruik.
Wij kijken serieus naar de toepassing van auto’s welke worden aangedreven met Groengas en Elektrische motoren. Ondertussen rijden de eerste medewerkers op basis van deze nieuwe technieken. Zowel bij toepassing van een Groengas- of Elektrische aandrijving zien wij naast een lagere CO2 uitstoot ook een significante besparing op de brandstofkosten. Alle drie vestigingen zijn voorzien van een E-Laad station.

Door een goede registratie van het brandstofverbruik van de auto’s onderzoeken wij of de juiste motoren zijn gekozen en maken wij de medewerkers bewust van het het verband tussen het rijgedrag en het verbruik.

Regelmatige instructie om de bandenspanning te controleren geeft tevens een positieve bijdrage op het brandstofverbruik.

3. Het streven naar een papier-arme organisatie.
Papier-arme-organisatie-VIB-Netwerken-Klic_App_GPSWij willen streven naar een papier-arme organisatie door zoveel mogelijk digitaal te werken. Wij ontvangen bij voorkeur de opdrachten en documenten van onze klanten via de mail. De monteurs worden voorzien van digitale bestanden i.p.v. papieren tekeningen en instructies. Instemmingsaanvragen van gemeenten enz. worden steeds vaker gedigitaliseerd. Andere voorbeelden zijn, klic tekeningen op tablets, digitale opleverdocumenten, opslag financiële gegevens en facturatie. MVO loont.

4. Grote aandacht voor het beperken van gezondheidsrisico’s van onze medewerkers.
Onze medewerkers kunnen worden blootgesteld aan de risico’s van milieuvervuiling. Allereerst willen wij zelf altijd het veroorzaken van vervuiling voorkomen en doen wij waar mogelijk vooronderzoek op mogelijke bodemverontreiniging alvorens onze grondwerkers civiele werkzaamheden gaan verrichten. Bij het aantreffen van verontreinigingen zullen wij in samenspraak met onze opdrachtgevers en grondeigenaren specialisten inhuren om de juiste aanpak te kiezen.

5. Aandacht voor energiezuinige apparatuur.
Bij aanschaf van apparatuur speelt het energieverbruik duidelijk mee in de keuze van het juiste merk en/of type. Zo gebruiken en verkopen wij switch-apparatuur wat duidelijk eneriezuiniger is dan vele andere merken.

6. Aandacht voor een energiezuinige werkomgeving.
Wij willen werken in energiezuinige werkomgevingen. De verlichting wordt gestuurd door bewegingssensoren, presentatieschermen worden handmatig met de verlichting meegeschakeld en wij maken nagenoeg geen gebruik van airconditioning apparatuur.

 7. Het MVO Koploperproject.
Duurzaam Ondernemen voor MKB-ers Zuidbroek VIBVIB Netwerken heeft in 2015 deelgenomen aan het MVO Koploperproject. Het door de Provincies en Gemeenten aanbevolen project heeft ons geholpen ons om nog doelgerichter, efficiënter en duurzamer te gaan werken. De deelnemende bedrijven hebben hierin samengewerkt om een positieve impuls te geven aan een gezonde en duurzame economie. www.koploperproject.nl
In 2017 worden in de provincie vervolgprojecten opgestart.

8. Bedrijfsafval CO2 neutraal
Van SITA hebben wij het certificaat ontvangen dat de CO2 vervuiling van ons bedrijfsafval 100% wordt gecompenseerd. Hiermee dragen we weer een steentje bij aan onze doelstelling om op een verantwoordelijke manier rekening te houden met het milieu.

9. Wij streven naar Partnerschap
Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaring actief te delen. Waar mogelijk zullen wij herin een voortrekkersrol vervullen.

10. De personeelssamenstelling
Wij houden in onze personeelssamenstelling rekening met diversiteit in geslacht, cultuur en leeftijd waarbij wij ook kansen willen creëren voor de kansarmen in de arbeidsmarkt.