VIB Netwerken is een ISO 27001 gecertificeerd bedrijf. Op deze pagina leggen we uit wat dat precies inhoudt en waarom dat voor u belangrijk kan zijn.

ISO 27001 gecertificeerd bedrijf vib netwerkenWat is ISO 27001?

ISO 27001 is een internationale standaard voor beveiliging van gegevens. Bedrijven beschikken over steeds meer (privacy)gevoelige data en daar moet goed mee worden omgegaan. Ook VIB Netwerken krijgt veel gegevens in handen, bijvoorbeeld bij het aanleggen, beheren of onderhouden van netwerken. Er moet veilig worden omgegaan met zowel onze eigen data als die van de netwerkgebruikers, met software én hardware. Daarom heeft VIB Netwerken het certificaat behaald.

Maatregelen bij ISO 27001 gecertificeerde bedrijven

Voor ISO 27001 gecertificeerde bedrijven betekent het een aantal dingen. Allereerst zijn er 114 punten op het gebied van databeveiliging en risico’s die in detail worden onderzocht. Zowel fysieke als softwarematige toegang.

Hiervoor wordt onder andere een gedetailleerde risicoanalyse gemaakt. Verder volgt ook een inventarisatie van alle gegevens die verwerkt worden binnen het bedrijf, wie toegang heeft tot deze gegevens en de bewaartermijnen die hiervoor zijn bepaald.

En ook zeer belangrijk: een goede instructie van de medewerkers om bewustwording bij hen te creëren. De meeste datalekken ontstaan immers door menselijk falen. Daarnaast wordt regelmatig gecontroleerd of alle maatregelen naar behoren werken en of er nieuwe ontwikkelingen zijn die aanpassingen vergen.

Hoe wordt het getest?

Om het ISO 27001 certificaat te behalen, moet een geschikt managementsysteem worden opgezet en geïmplementeerd. Door middel van een externe audit wordt dit systeem vervolgens getest en worden de aandachtspunten aangegeven. Drie dagen lang onderzoekt een team van specialisten de informatiebeveiliging binnen een bedrijf. Nadat die zijn aangepakt, is het certificaat drie jaar geldig.

Wel wordt er ieder jaar gecheckt of het systeem nog aan de eisen voldoet. Want het behalen van een certificaat is één ding, het handhaven van het kwaliteitssysteem is een tweede. Zo moet bijvoorbeeld ook nieuw personeel meteen op de hoogte worden gebracht van het systeem, zodat er geen datalekken ontstaan.

Waarom kiezen voor ISO 27001 gecertificeerde bedrijven?

Het is belangrijk dat u kiest voor ISO 27001 gecertificeerde bedrijven omdat u dan de garantie heeft dat er goed met gegevens wordt omgegaan. Waarschijnlijk moet u dat zelf ook kunnen garanderen en daarbij dient het certificaat als keurmerk van de keten. Bij aanbestedingen is het vaak zelfs een vereiste.

Met het ISO 27001 certificaat geeft VIB Netwerken aan een betrouwbare organisatie te zijn die de wet- en regelgeving naleeft en informatiebeveiliging hoge prioriteit geeft.

Download gratis: ‘Snel en veilig internet in uw bedrijfspand’
ISO 27001 certificering bedrijfspand beheer onderhoud vib netwerken

Download whitepaper