Breedband in het buitengebied: een hoofdpijndossier

Kent u de term witte gebieden? In de volksmond wordt dit ook wel het buitengebied genoemd. Deze delen van Nederland zijn voor veel internetaanbieders onrendabel, omdat er vaak veel kosten gemaakt worden om ze met snel internet te verbinden. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd de coax-kabel uitgerold in Nederland, maar de buitengebieden werden vanwege economische redenen overgeslagen. Deze woningen kosten namelijk 500 gulden meer. Op dat moment niet onoverkomelijk aangezien de (breedband)kabel alleen werd gebruikt voor televisie.

Lees alles over snel internet voor uw bedrijf!

Tot op de dag van vandaag is er in deze onrendabele gebieden geen coax kabel uitgerold en zal dat ook niet meer gebeuren aangezien de coax kabel technisch ingehaald is door glasvezel.

 

De geschiedenis herhaalt zich toch niet?

De provincies en gemeente die te maken hebben met het ‘buitengebiedprobleem’ denken al jaren na over een haalbare business case. En over de invulling hiervan lopen meningen sterk uiteen. Vaak is de rol van het eigenaarschap erg belangrijk. Want het komt nog regelmatig voor dat in projecten rondom de realisatie van breedband in het buitengebied er enkel eigenaarschap voor een onderdeel of fase is. Vroeg of laat ontstaan er discussie over de prijs en wie waar verantwoordelijk voor is. Hierdoor ontstaat er een vicieuze cirkel. Deze cirkel kan pas doorbroken worden door terug te gaan naar de basis. Deze basis bestaat uit twee aspecten, enerzijds de daadwerkelijke kosten per aansluiting en anderzijds de financieringsbereidheid van investeerders, overheden, bewoners en andere belanghebbenden. Wanneer deze kloof gedicht is kan er overgegaan worden tot uitrol van het netwerk. Dit klinkt simpel maar blijkt in de praktijk tot op heden een onneembare vesting. Want totdat er consensus is bereikt over de kosten en financiering zijn onderwerpen als bezetting van de verschillende lagen irrelevant. Kortom; een lastige situatie die niet heel snel kan worden opgelost.

 

De rol van de overheid

De Nederlandse overheid heeft maar heel weinig speelruimte in het veld van breedbandverbindingen. Ze is gedwongen tot een faciliterende rol. Het komt erop neer dat ze eigenlijk alleen geld beschikbaar mogen stellen, maar tegelijkertijd de markt niet verstoren. De grote marktpartijen, zoals KPN en Ziggo, laten weten geen interesse te hebben in deze projecten maar zodra er een andere aanbieder buiten de gevestigde orde om gerealiseerd kan worden komen deze slapende reuzen toch in beweging. Al met al is het een complexe, politieke, negatieve business case die alleen haalbaar is door een commerciële aanpak.

 

Alle ruimte voor expertise van VIB Netwerken

Kennis en ervaring, ofwel expertise kan de oplossing zijn voor dit hoofdpijndossier. En het zou helemaal fantastisch zijn als naast advies er ook een partij is die letterlijk met de voeten in de klei staat en ervaring heeft met het fysiek aanleggen van breedbandnetwerken. VIB Netwerken heeft dit allemaal. Goede begeleiding is noodzakelijk en bovendien streven wij naar een rendabele business case, waarbij alle partijen tevreden zijn.

VIB Netwerken ontwerpt, levert en installeert namelijk merkonafhankelijke Multi- en Singlemode glasvezelnetwerken voor een snelle en betrouwbare overdracht van data, video en voice. Wij zijn gespecialiseerd in de aanleg van zowel bovengrondse als ondergrondse netwerken.


Wilt u ook profiteren van expertise? Download ons gratis whitepaper en ga aan de slag!