VIB Netwerken vindt het belangrijk dat snel internet overal in Nederland beschikbaar is. Maar met name in het buitengebied is dit niet het geval. Zo langzamerhand wordt dit een handicap als je in de maatschappij mee wilt doen. Als er één grote, collectieve wens uit de verkiezingsprogramma’s van 2018 druipt, dan is het de wens van veel partijen voor supersnel internet. In tegenstelling tot de politiek doet VIB Netwerken niet aan wensen, we handelen er ook naar!

Een internetverbinding is niet genoeg meer

Vorig jaar publiceerde de Europese Unie een rapport waarin de stand van zaken rond breedband in de 28 lidstaten van de EU werd besproken. Vorig jaar heeft Brussel aangekondigd dat het allemaal veel sneller en beter moet, in de richting van minstens 100 Mbit (megabit) per seconde per adres, en gemakkelijk verder uitbreidbaar. De meesten van u zullen het nu nog met minder dan 30 Mbit moeten doen, en vaak met nog veel minder.

Toch doet Nederland het niet slecht, zo is de conclusie van het rapport. Zo’n 98% van alle adressen heeft formeel die 30 mBit. Op het platteland ligt dat percentage lager, op gemiddeld ruim 90%. In de praktijk hebben adressen zonder glasvezel, dus met een telefoondraad, trouwens veel minder internet dan wat contractueel beloofd wordt, omdat de snelheid zeer afhankelijk is van de afstand tot de centrale apparatuur. Die 30 MBit is er dan alleen maar ’s ochtends om 5.00 uur, als alle buren slapen. Wij pleiten er dan ook al langer voor internetleveranciers te verplichten de feitelijke gemiddelde snelheid per adres openbaar te maken, maar onze regering wil er nog niet aan.

Snel internet nu doorzetten, niet wachten op de politiek

Nederland lijkt dus mooi op weg naar snel internet; andere landen zoals Frankrijk en Italië liggen ver achter. Gemiddeld heeft daar nog niet de helft van de adressen die 30 Mbit en de verbetering ervan gaat langzaam. Ook in Duitsland zit men nog maar op 80% en op het platteland nog veel minder. Daar gaan ze echter als een speer. De vorige regering van Merkel heeft € 4 miljard beschikbaar gesteld om het platteland aan glasvezel te helpen. De nieuwe regering gaat dat opnieuw doen, want alle grote politieke partijen hadden het in hun verkiezingsprogramma staan.

Wat een verschil met Nederland. Bij ons steekt de Rijksoverheid, ondanks alle mooie woorden van de politieke partijen, geen cent in breedband voor het platteland. Het nieuw opgerichte ministerie voor Landbouw en Klimaat heeft er geen geld voor meegekregen. Bij ons moeten de provincies het doen, en lokale initiatiefgroepen. Waar geen initiatieven ontstaan en waar de provincie geen geld beschikbaar heeft, gebeurt niets.

Snel internet is tegenwoordig onmisbaar voor moderne (ict-)samenleving. Zelfs boeren met moderne land- en tuinbouw infrastructuur kunnen niet meer zonder. Als het om internet in het buitengebied gaat, worden de Duitsers dus snel gevoelige concurrenten in de nabije toekomst, van de Fransen en Italianen hebben we gelukkig in diezelfde toekomst nog niet veel te vrezen.

Doet u met ons mee?

Bij VIB Netwerken zijn wij van mening dat stilstand achteruitgang betekent. Wij zien juist enorm veel kansen en ontwikkelingen op het gebied van glasvezelnetwerken. VIB Netwerken is gespecialiseerd in de aanleg en het beheren van zowel bovengrondse als ondergrondse netwerken. Daarnaast ontwerpen, leveren en installeren wij ook merkonafhankelijke Multi- en Singlemode glasvezelnetwerken voor een snelle en betrouwbare overdracht van data, video, IP/TV en voice.


Snel internet kan meer opleveren dan u denkt. Lees het in ons gratis whitepaper!