Zorgcommunicatie

Deze systemen zijn toegankelijke communicatiesystemen voor de zorgsector. Voor instellingen maar ook om particuliere klanten die langer thuis blijven wonen in de gelegenheid te stellen om zowel de dag- als de nachtzorg efficiënter en effectiever te laten verlopen. Voor zowel de intra- als de extramurale zorg zijn systemen ontwikkeld die volledig aansluiten bij de wensen van de gebruikers. Hiermee wordt de zelfredzaamheid van cliënten bevorderd en ontstaat een gevoel van “Geborgen Wonen”

VIB Netwerken biedt voor elk systeem maatwerk, dit door intensief overleg te voeren met de eindgebruikers. De systemen kunnen op wens van de klant op maat geprogrammeerd worden.

Een totaalconcept kan geboden worden door het koppelen met en/of integreren van persoonsbeveiliging-, dwaaldetectie-, toegangscontrole-, brandmeld-, telefonie-en video-observatiesystemen op het zorgcommunicatiesysteem. Centraal hierbij staan betrouwbaarheid, eenduidigheid en gebruiksgemak.

Wij nemen graag contact met u op om vragen te beantwoorden.

Pagina Bron = Zorgcommunicatie