Als het om kinderen gaat, vinden we veiligheid nooit goed genoeg. Dat geldt voor brandveiligheid op school, maar ook voor cameratoezicht. Toch wordt cameratoezicht op school niet alleen ingezet om de kinderen te beschermen tegen pesten en andere vormen van geweld, maar ook om andere redenen. En niet elke reden rechtvaardigt het gebruik van cameratoezicht, ook in het onderwijs…

Diefstal op scholen

Zo werd de Hogeschool Utrecht in 2018, 2017 én 2016 nog slachtoffer van inbraak. De laatste keer werden er volgens studenten twintig camera’s buitgemaakt. Er is zelden veel contant geld te vinden op een school, behalve na bepaalde evenementen. Dat merkte ook de middelbare school TBL in Oss, waar vlak voor de zomervakantie duizenden euro’s werden gestolen. De school had veel geld in kas door de verkoop van kaartjes voor het jaarlijkse gala.

Ook leerlingen kunnen iets stelen of vernielen, dat gebeurt vrijwel overal. En ook daarvoor kan cameratoezicht in het onderwijs soelaas bieden; niet alleen in het identificeren van daders, maar ook als preventiemiddel. Maar tegelijkertijd moet u rekening houden met de privacy van betrokkenen: zowel leerlingen, leerkrachten als bezoekers.

Privacy en cameratoezicht in het onderwijs

De regelgeving wat betreft cameratoezicht in het onderwijs is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en wordt gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In samenvatting zijn de volgende regels van kracht:

  • Video-opnames met geluid zijn niet toegestaan, want geluidsopname is niet noodzakelijk om het doel te bereiken.
  • U kunt het doel dat u voor ogen heeft niet op een andere, minder ingrijpende manier bereiken. Cameratoezicht moet deel uitmaken van een breder pakket aan veiligheidsmaatregelen.
  • De Ondernemingsraad (OR) moet instemmen met het cameratoezicht op school, na zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrokkenen.
  • Wanneer het cameratoezicht voor de lange termijn is, moet u een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren.
  • Leerlingen, leerkrachten en bezoekers moeten worden geïnformeerd dat er cameratoezicht is en wat hier het doel van is. Bovendien hebben zij het recht om beelden (waar zij op te zien zijn) in te zien, te worden vergeten, de verwerking te beperken en om bezwaar te maken.
  • Tot slot mogen de beelden niet langer dan vier weken bewaard worden. Is er sprake van een incident waarvoor de beelden van waarde kunnen zijn, dan moeten de beelden verwijderd worden nadat dit is afgehandeld.

Wat betekent dit voor cameratoezicht op school?

Het plaatsen van camera’s om fraude tijdens tentamens te voorkomen is dus niet toegestaan. Ook mag cameratoezicht op school niet gebruikt worden om te controleren of leerlingen stiekem roken, bijvoorbeeld. Het mag dus alleen toegepast worden om de veiligheid van mensen te waarborgen, niet om ze te straffen.

Al vóór het plaatsen van cameratoezicht in het onderwijs krijgt u dus al te maken met de nodige vraagstukken. Bij VIB Netwerken nemen we het volledige traject uit handen. Wij weten precies wat wel en niet is toegestaan en zorgen dat de technische installatie perfect aansluit bij uw specifieke situatie en wensen.


Cameratoezicht en kinderen gaan beiden gepaard met strikte regelgeving. Lees in ons whitepaper ‘Een veilig bedrijfspand’ waar u op moet letten!