De meeste verzorgingstehuizen moeten er niet aan denken: brand! Het komt echter zo vaak voor dat het de headlines van de krant niet eens meer haalt. De impact van brand is enorm: bewoners van een verzorgingstehuis zijn een kwetsbare groep, waarbij blijvende fysieke en psychische schade na een brand niet ongewoon is. Denk alleen al aan de angst na het in spoed moeten verlaten van de vertrouwde omgeving, terwijl er sprake is van immobiliteit. Ook heeft inademen van rook heeft veel meer consequenties voor deze kwetsbare groep. Bij veel verzorgingstehuizen is de brandveiligheid echter niet nog lang op orde.

Is de wetgeving volgen voldoende?

Als manager van een verzorgingstehuis denk u misschien hier niks mee te maken te krijgen, zolang u de wet- en regelgeving maar volgt. Dit wordt vaker gedacht. Maar ook als alles keurig op orde lijkt te zijn, blijkt dat er veel te verbeteren valt. Alhoewel de media en onderzoeksinstanties de zorginstellingen met brand kritisch aanspraken, bleek dat al deze instanties hun zaken ook goed op orde hadden. Oftewel, zij voldeden gewoon aan de brandveiligheidswetgeving en er was geen enkele reden tot ongerustheid –net zoals bij uw verzorgingstehuis wellicht.

Dat is te wijten aan onduidelijke regelgeving op het gebied van brandveiligheid: de regels lijken nog lang niet scherp genoeg te zijn om de veiligheid echt te garanderen. Het is daarom aan de verzorgingstehuizen om extra goed op de brandveiligheid te letten: halve maatregelen kunnen namelijk catastrofaal zijn! 

Drie tips om u op weg te helpen bij brandveiligheid

Veiligheid in de zorg is een belangrijk, maar ook behoorlijk complex thema. Wanneer is een zorginstelling veilig? Blijkbaar is voldoen aan de wetgeving hiervoor niet afdoende. Een drietal tips ter verbetering van de brandveiligheid:

  • Installeer een goede brandmeldinstallatie, en verzorg goed en regelmatig onderhoud. Veel problemen ontstaan doordat een installatie (deels) defect is vanwege achterstallig onderhoud of doordat installaties hopeloos verouderd zijn.
  • Maak gebruik van camerasystemen ter ondersteuning van de veiligheid en voor het vroeg detecteren van problemen.
  • Installeer een goed communicatie of alarmsysteem, zodat bewoners of personeel gemakkelijk de beveiliging kunnen bereiken, mocht er iets aan de hand zijn.

Deze systemen voor brandveiligheid kunt u koppelen en integreren met de systemen voor persoonsbeveiliging, dwaaldetectie en communicatie. Een totaaloplossing!


Lees in ons whitepaper ‘Een veilig bedrijfspand’ hoe u aan de slag kunt gaan met veiligheid!