Brandveiligheid is innoveren

Uit recent onderzoek is gebleken dat driekwart van de corporaties zorgvastgoed bezit. Bovendien is de zorgsector onderhevig aan flinke veranderingen, zowel op het gebied van wet- en regelgeving als op het gebied van de veranderende eisen en wensen van cliënten of huurders. Dit alles leidt tot uiteenlopende uitdagingen waar zowel zorgpartijen, corporaties en gemeente tegenaan lopen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen is de brandveiligheid in relatie tot het toenemende aantal senioren. Ouderen zijn (en blijven) een kwetsbare doelgroep wanneer het gaat om brandveiligheid en zijn steeds vaker betrokken bij incidenten met brand. De kans om veilig te vluchten en eenvoudige ontruiming bij brand neemt af door:

  • Veranderde woonvormen (scheiden van wonen-zorg, langer thuis wonen)
  • Fysieke of mentale beperkingen van gebruikers
  • Gebouwen die niet gericht zijn op eenvoudig vluchten
  • Het ontbreken van een BHV organisatie
  • Minder toezicht van zorgverlener
  • Het ontbreken van aanvullende brandpreventieve voorzieningen, gericht op de doelgroep

Tegemoet komen aan wet- en regelgeving is toch voldoende?

Laten wij u uit deze droom helpen. Het tegemoet komen aan wet- en regelgeving is echt niet voldoende om de brandveiligheid van een gebouw te garanderen voor alle gebruikers. Ter illustratie: In alle woongebouwen geldt dat bewoners tenminste één uitgang binnen 30 meter (gecorrigeerde loopafstand) moeten kunnen bereiken. Onderzoek naar dodelijke slachtoffers bij 77 branden heeft laten zien dat de meeste slachtoffers (senioren) op 5 tot 6 meter vanaf hun voordeur zijn gevonden. Daarnaast mag er geen lift worden gebruikt in geval van brand. Echter het blijkt dat veel ouderen niet vluchten middels de trap, omdat zij daar simpelweg niet toe in staat zijn. Zo zijn er nog genoeg andere kritieke situaties te benoemen waarbij de wet- en regelgeving te kort schiet om veilig vluchten van verminderde zelfredzame personen bij brand te kunnen garanderen.

Hoe kan het ook?

Door een helder brandveiligheidsbeleid op te stellen, gericht op de specifieke samenstelling van het pand en haar (toekomstige) gebruikers, kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt. Het zorgen voor brandveiligheid bestaat in een ideale situatie niet uit het op aanwijzen van de brandweer maatregelen treffen.

Brandveiligheid is een opgave die zich moet lenen voor samenwerking, kennisdeling en onderlinge afstemming. Juist een precieze afstemming tussen zorgpartijen, corporaties, uitvoerende partijen, brandweer en gemeente kan kosteneffectieve investeringen voor de lange termijn rechtvaardigen. Hierbij moeten de wensen en zorgen voor de specifieke gebruikersgroep (ouderen) altijd op de eerste plek komen.

Innoveren helpt

Er komen steeds meer innovatieve (brand)veiligheid oplossingen op de markt. Een voorbeeld is een sprinklerinstallatie en watermist. Onderzoeken hebben namelijk aangetoond dat deze installaties in staat zijn de brand te onderdrukken zodat branduitbreiding en rookontwikkeling wordt beperkt. Dit vergroot de kans om te vluchten aanzienlijk. Daarnaast zijn er intelligente rookmelders, die akoestisch, optisch en via app de bewoners en gebruikers van het pand alarmeren.

Door te innoveren kunt u anticiperen op de toenemende eisen, wensen en zorgen op het gebied van brandveiligheid. Het is namelijk beter om te voorkomen dan te genezen, want in dat laatste geval bent u vaak al te laat, met mogelijk slachtoffers tot gevolg.

VIB Netwerken innoveert

VIB Netwerken stelt zich proactief op in de ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid. Samen met onze partners denken we na over hoe de (brand)veiligheid van zorginstellingen nog beter kan. Want wanneer u ook nog eens in de gelegenheid bent deze investeringen te combineren met uw investeringen vanuit de onderhoudsplannen, kan brandveiligheid geborgd worden als dagelijks proces binnen uw bedrijfsvoering en worden eenmalige, ad-hoc en overbodige investeringen voorkomen.


Wilt u ook innovatie toepassen om de veiligheid in uw bedrijfspand te verbeteren? Lees dan ons gratis whitepaper!