Bijna de helft van de winkeliers in Nederland maakt camerabeelden waarop overvallers niet te herkennen zijn. Politie en justitie slaan alarm: ondernemers moeten hun apparatuur in orde maken, zodat de pakkans omhoog gaat. Er zitten echter een aantal haken en ogen aan het maken van camerabeelden, met name wat betreft privacy.

Wist u dat u camerabeelden niet zomaar langer dan 28 dagen mag bewaren? Dat beelden niet door iedereen mogen worden bekeken en dat u een goede reden moet hebben om een camera op te hangen? Wij bespreken in deze blog aan de hand van vijf vragen met u de relatie tussen camerabewaking en privacy.

1) Mag u zomaar een camera ophangen?

Angst voor diefstal is zonder onderbouwing geen goed argument om een camera op te hangen. De Nederlandse wet is hier erg precies in. Cameratoezicht is namelijk alleen toegestaan als er geen andere optie mogelijk is. Juridisch gezien moet er sprake zijn van een probleem dat niet op andere wijze kan worden opgelost. Denk hierbij aan detectiepoortjes in een winkel, extra tas- of kascontroles of zelfs nog een ‘goed gesprek’.

2) Wat als u besluit een camera op te hangen?

Als u toch besluit met cameratoezicht te gaan werken, dan moet er een reglement worden opgesteld waarin staat welk soort camera’s er worden gebruikt, hoe deze worden gebruikt (opname, Live View), waar de camera’s komen te hangen en met welk doel. Dit alles geldt ook voor verborgen cameratoezicht. In een onderneming met meer dan 50 werknemers moet bovendien het reglement aan de ondernemingsraad worden voorgelegd.

3) Hoe lang mag u de beelden bewaren?

Camerabeelden mogen volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) niet langer dan noodzakelijk worden bewaard voor de doelen waarvoor ze worden verzameld. Dit is een vage omschrijving, maar in de praktijk gaat het in veel gevallen slechts om een paar dagen. Een voorbeeld: ‘Stel dat iemand bewijs zoekt voor gedrag dat alleen op zondag plaatsvindt (bijvoorbeeld diefstal uit auto’s bij een kerk) of incidentele diefstal uit een magazijn, dan zullen beelden van meerdere dagen met elkaar moeten worden vergeleken.’ Zodra u camerabeelden langer dan 28 dagen wil bewaren, moet u daarvan melding maken bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en vermelden hoe lang u de beelden wilt bewaren.

4) Wie mogen camerabeelden bekijken?

Volgens de wet mogen alleen medewerkers die vanuit ‘de noodzaak van hun functie’ camerabeelden bekijken. Dat zijn bijvoorbeeld (externe) beveiligingsmedewerkers, maar dat kan ook een medewerker van de klantenservice zijn die de klacht van een klant afhandelt en door middel van camerabeelden controleert of deze onheus is bejegend. Bij het kijken naar de beelden is steeds van belang dat alleen wordt gekeken naar zaken waarvoor het cameratoezicht is ingesteld. Een voordeel van het inschakelen van een externe partij is dat de kans op misbruik minder groot is.

5) Kunnen alle camerabeelden dienen als wettig bewijs?

Veel mensen weten dit niet, maar ook camerabeelden die onrechtmatig zijn verkregen door bijvoorbeeld verborgen cameratoezicht zijn voor de rechter geldig bewijsmateriaal. Wel kan degene die op onrechtmatige manier is betrapt, een zaak aanspannen en een schadeclaim vorderen van de filmende partij. In Nederland zijn deze zaken namelijk van elkaar gescheiden.

VIB Netwerken helpt u met veilig cameratoezicht en privacy

Zoals blijkt is cameratoezicht onderhevig aan een paar strenge eisen, ook op het gebied van privacy. VIB Netwerken heeft veel ervaring op het gebied van installatie van camera’s. Wij helpen u graag op het gebied van veiligheid en cameratoezicht.

Heeft u de veiligheid van uw bedrijfspand goed geregeld? Download ons gratis whitepaper en start met verbeteringen!

privacy camerabeelden tips vragen antwoorden gebruik vib netwerken veiligheid