Begin september 2018 moest een seniorenwoning in Wormerveer worden ontruimd na een grote brand. Een week later moest een verzorgingstehuis in Musselkanaal worden ontruimd na een grote brand in het winkelcentrum. Het liep allemaal goed af, maar zonder goede ontruimingsinstallatie hadden de gevolgen catastrofaal kunnen zijn. Het is gruwelijk wanneer iemand wordt omsingeld door vlammen, zonder uitweg. Om dat te voorkomen worden er strenge eisen gesteld aan ontruimingsinstallaties.

Ontruiming gebeurt vaak wanneer er brand uitbreekt, maar ook wanneer iemand een gaslucht ruikt, bij een bommelding of als gevolg van Gronings aardbevingsgevaar. Het gebeurt vrijwel iedere dag, getuige Twitter.

Ontruimingsinstallaties verplicht in meeste gevallen

In het Bouwbesluit is bepaald dat ontruimingsinstallaties verplicht zijn wanneer tevens een brandmeldinstallatie aanwezig moet zijn. Echter gelden voor ontruimingsinstallaties andere regels dan voor brandmeldinstallaties. Zo moeten systemen voor ontruiming voldoen aan de eisen in NEN 2575, terwijl voor brandmeldinstallaties NEN 2535 geldt. En ook op andere aspecten zijn er verschillen tussen ontruimingsinstallaties en brandmeldinstallaties.

Er zijn verschillende soorten ontruimingsinstallaties voor verschillende situaties en op basis daarvan worden ook andere eisen gesteld. De situatie is onder meer afhankelijk van:

  • De aanwezigheid van minder zelfredzame personen;
  • Het totaal aantal mensen in het gebouw;
  • De verhouding tussen de oppervlakte van een ruimte en het aantal personen dat zich in die ruimte bevindt;
  • Het aantal verdiepingen van het gebouw.

Is een brandmeldinstallatie niet verplicht maar kiest u er toch voor om een dergelijke installatie te plaatsen, dan betekent dit niet dat u ook meteen verplicht bent een ontruimingsinstallatie te implementeren.

Onderhoud aan ontruimingsinstallaties

Voor het onderhoud aan ontruimingsinstallaties zijn aparte regels opgesteld. Deze zijn beschreven in NEN 2654-2. Het systeem moet ‘goed beheerd’ worden door de gebruiker en periodiek gecontroleerd en preventief onderhouden worden door de beheerder. De onderhouder of onderhoudsdeskundige is verantwoordelijk voor periodieke controle, inspectie, preventief onderhoud en reparatie.

Een ontruimingsinstallatie vergt dus een behoorlijke hoeveelheid aandacht, ook na het plaatsen. De onderhoudsdeskundige moet bovendien in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid. Het zijn kosten die veel leveranciers van ontruimingsinstallaties verzwijgen.

Bij VIB Netwerken kunnen we zowel de installatie als het onderhoud van ontruimingsinstallaties verzorgen. Wij staan voor vakwerk, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Dat zijn drie kernwaarden die – met name bij veiligheid – zeer gewenst zijn.


Veiligheid is van levensbelang voor iedere organisatie. Bent u ook begaan met de veiligheid van uw personeel? Lees ons gratis whitepaper!