De onderstaande kop wil geen enkele directeur, bestuurder of leraar lezen. Om nog maar te zwijgen over ouders. Een uitslaande brand op  school is een van de grootste nachtmerries. Gelukkig was er op Oudjaarsdag niemand aanwezig. Maar wat als er brand uitbreekt tijdens een reguliere lesdag? Directeuren, bestuurders en leraren voelen daarom een grote verantwoordelijkheid om de brandveiligheid op school te garanderen, maar ze missen vaak (specialistische) kennis over het waarborgen van de brandveiligheid. Wij geven u 3 onmisbare tips voor veilig onderwijs.

“Een basisscholencomplex in het Gelderse Meteren is getroffen door een grote brand (AD, 31 december 2017).”

1) Handhaving brandveiligheid op school

Er zijn een aantal cruciale veiligheidsaspecten die op een school moeten worden gehandhaafd. Een aantal aspecten zullen zeer logisch klinken, maar wij zien nog dagelijks dat deze niet of nauwelijks worden nageleefd.

  • Actueel houden van ontruimingsplan/bedrijfsnoodplan;
  • Periodiek een ontruimingsoefening uitvoeren en deze evalueren;
  • Vrijhouden van vluchtwegen en vluchtdeuren;
  • Geen gladde vloeren en trappen;
  • Goed zichtbare en bereikbare telefoons, blusmiddelen en (hand)brandmelders;
  • Rook- en brandwerende deuren gesloten houden;
  • Vluchtwegen buiten altijd vrijhouden;
  • Een volledige BHV-organisatie (rekening houden met mutaties in het personeel);
  • Actuele vluchtplattegronden in het gebouw.

2) Let op specifieke aandachtspunten voor schoolgebouwen

Het is erg leuk om de klaslokal op school te versieren met mooie tekeningen en andere creaties, en toch moet u hierop letten. Weet u bijvoorbeeld dat een metalen draad veiliger is dan een touwtje? Een touwtje is namelijk zeer brandbaar. Veiligheidshalve kunt u het beste een afstand tussen de tekeningen en het vloeroppervlak van minimaal 2,5 meter hanteren, dan raakt ook niemand verstrikt in de draad bij een evacuatie. Bovendien adviseren wij een afstand van 50 centimeter tussen tekeningen en verlichtingsapparatuur. Let er tenslotte op dat de versiersels het zicht op de vluchtrouteaanduidingen en ontruimingsplattegronden niet belemmert.

De gangen van het schoolgebouw mogen bij voorkeur niet gebruikt worden voor opslag van materialen, of meubilair. We begrijpen dat dit voor sommige scholen in verband met ruimtegebrek lastig is, maar besef dat de gangen op veel scholen de functie van vluchtroute hebben en deze moeten altijd vrijgehouden worden. Hou ook rekening met het ophangen van jassen en dergelijke binnen vluchtroutes. Textiel (en polyesterkleding zeker) is over het algemeen zeer brandbaar.

3) Betrek de leerlingen bij de veiligheid

Juist door leerlingen te betrekken bij de (brand)veiligheid en een (beperkte) verantwoordelijkheid te geven zal hun enthousiasme hiervoor sterk toenemen. U kunt bijvoorbeeld wekelijks een leerling aan wijzen als ‘junior brandweerman of -vrouw’. Deze leerling zorgt er dan samen met u voor dat er geen jassen, tassen of spullen in de vluchtroutes liggen en dat de presentielijst aanwezig en ingevuld is.

Daarnaast blijven wij u op het hart drukken om elk jaar uitgebreide aandacht te besteden aan (ontruimings)oefeningen. Kleine kinderen kunnen namelijk bang worden van een brandalarm. Maar dit is absoluut geen reden om geen oefening te houden. Sterker nog, het is een argument om het wel te doen. Iedereen moet leren dat een akoestisch alarmsignaal geen reden is om in paniek te raken, maar om rustig de vooraf besproken procedure te volgen. Hierbij is het ook belangrijk dat de leerkracht, ook bij een onaangekondigde oefening (of echte ontruiming!), een rustige uitstraling heeft; kinderen zien namelijk aan het gezicht van de volwassene hoe ernstig de situatie is.

VIB Netwerken helpt met brandveiligheid in het onderwijs

Deze 3 tips geven u in ieder geval een basis om de brandveiligheid in het onderwijs te verbeteren. En zelfs al heeft u deze op orde, dan is het nooit verkeerd om alsnog een keer alles door te lopen en te testen.

VIB Netwerken heeft veel kennis op het gebied van veiligheidssystemen in het onderwijs en helpt u desgewenst graag met het verbeteren van de brandveiligheid op uw school.


Wilt u ook meer doen om leerlingen en docenten veilig te houden? Lees dan ons gratis whitepaper!

brandveiligheid school onderwijs veiligheid vib netwerken