Het is nog steeds slecht gesteld met de brandveiligheid in de zorg. Dit zal, gezien de kwetsbaarheid van de cliënten, echt anders moeten. Tijdens oefeningen blijkt namelijk dat bewoners vaak door fysiek en geestelijk ongemak niet in staat zijn om zelfstandig de zorginstelling te verlaten.

Zorginstellingen en brandveiligheid

Ondanks strengere wetgeving van de laatste jaren zijn er veel rapporten in omloop waarin staat dat de brandveiligheid van zorginstellingen flink achter blijft. Oplossingen zijn er genoeg, maar wie is verantwoordelijk en wat zegt de wet? Aan de wet voldoen is namelijk niet altijd hetzelfde als de brandveiligheid ‘voor elkaar hebben’. Een brand kan altijd nog slachtoffers veroorzaken, ongeacht dat alles volgens de wet in orde is.

Om de brandveiligheid in de zorg echt op een hoger plan te tillen zal de bestuurder zelf het heft in handen moeten nemen om samen met de brandweer, gemeente, Raad van Toezicht, OR en Cliëntenraad een integraal brandveiligheidsplan te maken. Dit is cruciaal, zeker in een tijd waarin de regels op gebied van scheiding in wonen en zorg steeds complexer worden. Stel er breekt een brand uit in een seniorenflat, verzorgings- en/of ziekenhuis, wie is daar dan verantwoordelijk voor? De zorgorganisatie, gemeente, huurder van het gebouw en/of de cliënt zelf? Het is vaak nog één groot onduidelijk verhaal.

Oplossing 1: Een integraal brandveiligheidsplan

Allereerst zal de zorgbestuurder bewust moeten zijn van het belang van (brand)veiligheid. Pas daarna komt een brandveiligheidscheck. Misschien voldoet de instelling op dit moment aan de wet, maar blijkt dat de brandveiligheid toch beter kan. Dan is de volgende vraag: “Wat zijn de kosten om dit te bewerkstelligen?” Een integraal brandveiligheidsplan met hierin de kosten en baten dient vervolgens worden opgesteld. Nadat alle instanties akkoord gaan met het nieuwe plan is de volgende stap het nemen van diverse bouwkundige maatregelen, zoals de installatie van moderne brandmelders en controlesystemen of betere sprinklerinstallaties.

Oplossing 2: Betere veiligheid

De technische kant rondom brandveiligheid wordt steeds belangrijker, alleen moet dit ook tussen de oren van alle medewerkers van de zorginstelling komen. Dit kan onder andere met training of met veiligheidsbewustzijnscampagnes. Hierbij zijn een aantal vragen van belang. Waarom moet je bij brandmeldingssystemen kiezen voor kwaliteit boven goedkope oplossingen? (antwoord: oa. minder storingen). Waarom juist een stil alarm? (antwoord: geen paniek bij een valse melding). Waarom een geïntegreerde oplossing met andere veiligheidssystemen, zoals camera’s en zorgcommunicatie? (antwoord: in één keer overzicht en lagere kosten)

Als deze aanpak samen met het facilitair bedrijf wordt ingezet, dan zal uiteindelijk de brandveiligheid ook echt in de genen van de zorginstelling gaan zitten.


Gaat u ook voor een veilig bedrijfspand? Lees dan ons whitepaper ‘Een veilig bedrijfspand’