Als hotel is uw prioriteit natuurlijk dat de gasten een prettig verblijf hebben. Maar een verblijf is alleen prettig als het ook veilig is. Brandveiligheid in hotels is om meerdere redenen ontzettend belangrijk. Er zijn vaak veel mensen (met kinderen) dicht bij elkaar en als er bij één iemand een vlam ontstaat, kan dat gevolgen hebben voor alle andere gasten.

Betrouwbare systemen

Wat u als hotel nodig heeft is een brandmeldinstallatie dat brand meteen detecteert en een ontruimingsinstallatie die uw gasten veilig uit de gevarenzone leidt. Daarnaast moeten de systemen zeer betrouwbaar zijn. Stel dat er stiekem gerookt wordt binnen uw hotel: gaat als gevolg hiervan het brandalarm af, dan zal het hotel ontruimd worden. Niet bepaald een prettig verblijf voor uw gasten…

Het gaat bij brandveiligheid dus niet alleen om de bouwkundige aspecten zoals ze zijn beschreven in het Bouwbesluit, maar ook om de technische installaties. Een standaard brandmeldinstallatie is niet genoeg, want ieder gebouw is anders. Bovendien wilt u in een hotel de mogelijkheid om eventuele ontruiming zelf te regelen. Al met al moeten de systemen behoorlijk uitgebreid zijn. Echter zal een ontruimingsinstallatie pas van waarde zijn als ook de vluchtroutes veilig zijn.

Vluchtroutes in hotels voor goede brandveiligheid

Om de brandveiligheid in uw hotel te waarborgen, is de veiligheid van vluchtroutes essentieel. Het Bouwbesluit wijdt hier bovendien een infoblad van 36 pagina’s aan. Hiermee kunt u bepalen met wat voor vluchtroute u te maken heeft: een ‘gewone’ vluchtroute, een beschermde vluchtroute, een extra beschermde vluchtroute of een veiligheidsvluchtroute.

Vaak kunnen uw gasten vanuit hun kamer, via de gang in twee richtingen vluchten. In dat geval moeten beide vluchtroutes (van maximaal 30 meter) beschermd zijn. Ze moeten zelfs extra beschermd zijn wanneer er via een trappenhuis meer dan acht meter in hoogte moet worden afgelegd, wat in de praktijk gelijkstaat aan 3 á 4 etages. Bovendien mogen er nooit obstakels (zoals zitjes) in de weg staan.

Brandveiligheid in hotels vergt expertise

U merkt het waarschijnlijk al; brandveiligheid in hotels is bijzonder ingewikkeld. De regelgeving is zeer complex en alleen te begrijpen voor mensen die er iedere dag mee bezig zijn, zoals VIB Netwerken. Als specialisten in verbinden en veiligheid weten wij precies waar hotels aan moeten voldoen op het gebied van brandveiligheid. Ook zijn we als full-service installatiebedrijf in staat om de complete brandmeld- en ontruimingsinstallaties in te regelen en te onderhouden. Kortom, één betrouwbare partij voor de verbindingen en veiligheid van u en uw gasten.


Wilt u uw gasten veilig houden? Lees dan ons gratis whitepaper ‘Een veilig bedrijfspand’