In 2017 heeft de inspectienorm NEN 3140 een broertje gekregen, de NTA 8220. Deze norm richt zich specifiek op de brandveiligheid van elektrotechnische installaties. Deze norm is er gekomen door een samenwerking van Uneto-VNI, I-keur en het Verbond van Verzekeraars. Deze partijen zien namelijk de schade door branden, veroorzaakt door de elektrotechnische installatie, enorm toenemen. VIB Netwerken snapt dat u niet altijd tijd heeft om op de hoogte te blijven, dus geven wij in het vervolg van deze blog een kort overzicht van NEN 3140.

Wat is NTA 8820?

Even wat feiten op een rijtje over de NTA 8220. Deze Nederlands Technische Afspraak wordt geen vervanger van de NEN 3140. Die is vooral gericht op persoonsbeveiliging. Maar een oververhitte stekkerdoos in een werkruimte ziet deze norm over het hoofd. Terwijl dat juist een serieus brandrisico kan zijn. Stekkerdozen bevatten pvc en bij een los contact kan er een vlamboog ontstaan waardoor brand ontstaat in de stekkerdoos. Die slaat bijvoorbeeld over naar brandbaar materiaal en u kunt de rest al raden…

Focus op risicogebieden met NTA 8220

De NTA 8220 focust vooral op risicogebieden, de zogenaamde risico verhogende ruimtes. Een technische ruimte waar veel energiestromen bij elkaar komen is bijvoorbeeld een groot aandachtsveld in de norm. Bijvoorbeeld een laagspanningsruimte of stookruimte. wandcontactdoos in een betonnen bunker juist niet. Ook op schakel- en verdeelinrichtingen ligt de focus. Andere aandachtsgebieden: bedrijfskeukens en bijvoorbeeld een timmerwerkplaats. Een productieomgeving met veel vervuiling of vocht waar gebruikt wordt gemaakt van elektrisch materiaal. Maar ook ruimtes waar meer dan 8 uur per dag bijtende dampen en gassen aanwezig zijn zoals ammoniakdampen in varkensstallen.

Brand = kostenpost

We hebben het al vaker gezegd, maar brand is een enorme kostenpost voor verzekeraars. De brandschade in gebouwen is de afgelopen 10 jaar enorm gestegen. In 2016 was er in totaal voor 450 miljoen euro aan schade, dit is een verdrievoudiging ten opzichte van 2006.

Naar schatting wordt de helft van alle branden veroorzaakt door de technische installatie, Daarnaast zijn veel branden te wijten aan de elektrotechnische installatie. Deze is in 25 tot 30 procent van alle branden de oorzaak. Dit aantal neemt alleen maar verder toe, omdat gebouwen een steeds complexere installatie krijgen.

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars, willen nu branden veroorzaakt door de elektrotechnische installatie aanpakken. Natuurlijk biedt de NEN 1010 goede handvatten om een veilige installatie aan te leggen. Maar de inspectienorm NEN 3140 voor bestaande installaties in vol bedrijf schiet te kort op het gebied van brandveiligheid, menen de verzekeraars.

VIB Netwerken helpt u met brandveiligheid en de NTA 8220

VIB Netwerken heeft veel kennis op het gebied van brandveiligheid en dus ook NTA 8220. Wij helpen u desgewenst met onze gecertificeerde partners graag met het toepassen van de nieuwe norm.


Brandveiligheid is nog veel gecompliceerder dan dit. Maar er is een simpele oplossing. Lees het in ons whitepaper ‘Een veilig bedrijfspand’