Een beveiligingscamera kan zeker angst inboezemen bij criminelen. De spreuk ‘voorkomen is beter dan genezen’ is hierbij van toepassing en bij het zien van een beveiligingscamera zal een deel van de criminelen dan ook weglopen. Wij laten u in deze blog zien wat de werking van preventief camera’s plaatsen kan zijn.

Bewaken en beschermen

In de meeste gevallen worden camera’s ingezet om toezicht te houden op de openbare orde en veiligheid, door bijvoorbeeld gemeentes of de politie. Vaak wordt voor cameratoezicht de Engelse term CCTV gebruikt, wat staat voor Closed Circuit Television. Maar we zien ook steeds vaker de toepassing van camera’s rond particuliere kantoren en woningen. Bovendien vaak in combinatie met andere beveiligingsmaatregelen. Het doel van beveiligingscamera’s is kortweg het ‘beschermen en bewaken van personen en eigendommen’.

Effect van cameratoezicht

Het effect van cameratoezicht is nooit onomstotelijk bewezen, vooral omdat cameratoezicht vrijwel altijd in combinatie met andere maatregelen wordt toegepast. Maar er zijn daarentegen ook geen onderzoeken die aantonen dat cameratoezicht niet werkt. In het algemeen wordt aangenomen dat van cameratoezicht een preventieve werking uitgaat. Door het idee te hebben gefilmd of in de gaten gehouden te worden, zullen veel doorsnee criminelen ervoor kiezen zich te gedragen.1 Volgens de Nederlandse politie heeft het instrument drie belangrijke functies:

    1. Pro-actie: het tijdig signaleren van dreigende veiligheidsproblemen, waarop een snelle politiereactie kan volgen. Een voorwaarde is dat er live wordt meegekeken in een professionele centrale.
    2. Opsporing: het verzamelen van daderinformatie die de opsporing kan verbeteren. Hiervoor zijn camera’s en waarnemingstechnieken van hoge kwaliteit nodig.
    3. Preventie van overlast en criminaliteit.

Cameratoezicht komt niet alleen

Om er zeker van te zijn dat gericht cameratoezicht werkt, dient dit onderdeel uit te maken van een breder pakket aan veiligheidsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld ook aan goede straatverlichting en extra controles door agenten of beveiligers.

VIB Netwerken heeft veel ervaring op het gebied van installatie van camera’s. Wij helpen u graag over wat VIB Netwerken voor u kan betekenen op het gebied van veiligheid en cameratoezicht.

1: Op zware criminelen heeft cameratoezicht een minder afschrikkend effect. Dit is echter een erg kleine groep.


Wilt u aan de slag met cameratoezicht en andere verbeteringen? Download dan hier ons gratis whitepaper ‘Een veilig bedrijfspand’